• Osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, oferujemy pomoc w rozliczeniach podatkowych.
    Roczne zeznania podatkowe już od 20 zł.
  • Firmom oferujemy sporządzanie zestawień i analiz, służących do controlingu, budżetowania oraz podejmowania bieżących i strategicznych decyzji.


 

   Księgi handlowe   Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów    Ryczałt ewidencjonowany    Kadry i Płace