• Każda firma, której staraniem biuro otrzyma od nowego klienta zlecenie świadczenia usług na czas nieokreślony, otrzyma rabat 10% przez trzy miesiące!

  •  Bezpłatna pomoc w zakładaniu firmy (doradztwo, wypełnianie formularzy)