Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:


 • przygotowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, ZFŚS;

 • sporządzanie i rozwiązywanie umów o pracę, zlecenia, dzieło;

 • naliczanie wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, sporządzanie listy płac, wystawianie rachunków od umów zlecenia i dzieło;

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych;

 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników (urlopy, zwolnienia);

 • naliczanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz sporządzanie deklaracji dla ZUS;

 • przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych;

 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4,PIT 8A);

 • sporządzanie deklaracji  rocznych  dla Urzędów Skarbowych i podatników;

 • prowadzenie rozliczeń PFRON;

 • inne usługi związane z obsługą kadrowo-płacową.

   

 
   Księgi handlowe   Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów    Ryczałt ewidencjonowany    Inne