Usługi świadczone w ramach ryczałtu ewidencjonowanego  obejmują:


  • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu;

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych;

  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich do US;

  • sporządzenie zeznania rocznego (PIT);

  • inne usługi;

 
   Księgi handlowe   Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów   Kadry i Płace   Inne